Friluftsmullen

Webbinarium: Leder EU:s strategi ”Farm to Fork” till en hållbar livsmedelskedja?

KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruks Akademi) inbjuder till webbinarium “Leder EU:s strategi ”Farm to Fork” till en hållbar livsmedelskedja?” den 14 januari kl 08.30-10.30. Där diskuteras EU-kommissionens strategi ”Farm to Fork” (från jord till bord) som avser att stimulera ett hälsosammare och mer hållbart EU-system för livsmedel och som är en hörnsten i den europeiska gröna given.

Webbinariet ger övergripande information om EU:s Farm to Fork-strategi samt kunskap och insikter om:

  • Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och det pågående policyarbetet inom Europa
  • På vilket sätt detta påverkar hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet
  • Utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet, eller om det finns alternativa vägar.
  • Hur olika aktörer kan agera och vara förberedda på kommande processer

Föreläsare och paneldeltagare
Webbinariet arrangeras av KSLA:s kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion vars ordförande Charlotte Hallén Sandgren inleder webbinariet. Moderator är Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet. 

Föreläsare: Rada Chehlarova, team leader, EU-kommissionen DG Sante; Per Callenberg, statssekreterare åt landsbygdsminister Jennie Nilsson; Kristina Yngwe (C), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet samt Kristina Nordéus, lantbruksråd vid Svenska EU-representationen. 

I den avslutande paneldiskussionen ingår: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Svenska Lantmännen; Karin Lexén, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen; Peter Borring, hållbarhetsambassadör, LRF; Tove Larsson, näringspolitisk chef, Livsmedelsföretagen; Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood samt Elin Röös, forskare i mat och miljö. 

Registrering & Mer info

Anmäl dig på denna länk

Kommentera

%d bloggare gillar detta: