Friluftsmullen

Sveriges Nationalparker i en liten ask, berättat, förklarat och länkat.

Sveriges nationalparker är något, som mycket annat, vi svenskar har tillsammans. Det är mitt lika mycket som ditt, du behöver inte boka tid, lösa biljett eller på annat sätt anmäla din ankomst. Det är bara att ta för sig, men dock lämna som när du kom.

Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer, dina och mina barn samt barnbarn.

Sverige har 30 nationalparker och de är alla värda att besöka. De flesta är relativt lätta att nå och uppleva, friluftsliv när det är som bäst. Vid entréerna finns parkeringsplatser, utedass, information och annan service.

Många nationalparker har kortare leder eller naturstigar i anslutning till entréerna. Längre in är nationalparken ofta inte lika tillgänglig eller tillrättalagd.   

Det finns många olika sätt att uppleva nationalparkerna på; till fots, på skidor, per båt och nu med de senare tillskottet, med snorkel.

Bra länkar:

Allemansrätten

Tips på bra upplevelser i våra Nationalparker

En kryssa-i-lista för dig som vill föra protokoll över vilka nationalparker du besökt, analogt!

Hur man sköter sitt tält

Kommentera

%d bloggare gillar detta: