Friluftsmullen

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under februari 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 11 personer omkom under februari 2021 jämfört med 3 personer under februari 2020. Under årets två första månader har totalt 14 personer mist livet vid drunkning jämfört med 3 personer under samma period föregående år.

2021februari2020
0fritidsbåt1
0bad1
0fiske0
10is1
1övriga0
11totalt3
Vad är det som inträffat?

Februari 2021 noterar det högsta antalet omkomna i drunkning för hela 2000-talet. Det som driver det relativt höga talet är olyckorna i samband med is. Det omkommer lika många i isolyckor under februari 2021 som under hela 2020. De flesta olyckorna inträffade i slutet av månaden och särskilt en olycka sticker ut där så pass många som fyra personer mister livet vid ett och samma tillfälle. Det är mycket ovanligt att så pass många drabbas så allvarligt vid en olycka, det saknar motstycke i modern tid.

Mer information om issäkerhet och Issäkerhetsrådet finner du på www.issäkerhet.se

Kommentera

%d bloggare gillar detta: