Friluftsmullen

Miljonstöd för renare hav – förlorade fiskeredskap ska samlas in

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen sett över möjligheterna att tillföra medel till en av de prioriterade åtgärderna i det svenska havs- och fiskeriprogrammet: att samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp. Bakgrunden är dels det miljöproblem som marint skräp och förlorade fiskeredskap utgör, dels den tuffa situationen för yrkesfisket. Många fiskare drabbas av minskade fiskekvoter och i Östersjön har en stor del av torskfiskarna förlorat sina fiskemöjligheter på grund av fiskestopp.

Jordbruksverket öppnar nu möjligheten för yrkesfiskare, och andra intressenter, att söka stöd. Genom att samla in förlorade fiskeredskap kan de använda sina fiskefartyg inom draggningsinsatser och bidra till en bättre miljösituation i haven. Sammanlagt finns 10 miljoner kronor att söka via havs- och fiskeriprogrammet. Av dessa medel utgör 3 miljoner svensk medfinansiering som söks separat från Havs- och vattenmyndigheten. Villkor för medfinansiering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

– Stödet ska bidra till ekonomisk lönsamhet för yrkesfisket och därigenom öka möjligheten att bevara ett levande kustsamhälle samtidigt som en viktig miljöinsats genomförs, säger Simon Löfgren på Jordbruksverket.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: