Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor april 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 3 personer omkom genom drunkning i samband med olyckor under april 2021, jämfört med 4 personer samma period 2020. Till och med sista april 2021 har 21 personer omkommit jämfört med 14 personer 2020 för samma period.

2021april2020
0fritidsbåt1
2is2
1övriga1
3totalt4

Säsongskifte, isen smälter och vattnet öppnar upp för det vattenburna friluftslivet!

De allra flesta drunkningsolyckor är möjlig att förebygga. Ofta med enkla åtgärder och ett något eftertänksamt förhållningssätt med ledorden; kunskap, utrustning och sällskap, ökar chansen att olyckan aldrig ska behöva inträffa. I takt med att våren inträder skiftar också Svenska Livräddningssällskapets fokus från issäkerhet till att mer rikta in sig mot båtlivets försäsong och det vattenburna friluftslivet. För femte året i rad initieras den nationella flytvästkampanjen, ”Wear It, Sweden, den bästa flytvästen är den du har på dig.” I år inleds kampanjen på den internationella flytvästdagen fredagen den 21 maj. För att löpandeunder sommaren påminna allmänheten med upplysningar och uppmaningar om vilka framgångsfaktorer som kan göra skillnad på liv och död i, på och vid det vattenburna friluftslivet.

Tips från Svenska Livräddningssällskapet:

Bär alltid flytväst i samband vattenaktiviteter. “Svettas in våren” med varma kläder och att alltid bära flytväst som yttersta plagg i båten eller kanoten. Till exempel när bommar, bojar och båtar ska i vattnet och vid fiske!

Om man får för sig att bada så ta det väldigt försiktigt, gå i och vänj dig sakta med vattentemperaturen. Observera! Det är fortfarande mycket kallt i vattnet!

I och med höga flöden, är många av landets älvar och åar mycket strömma. Var extra försiktigt vid älvbrinkar och å-kanter. Använd alltid flytväst eller flytoverall vid fiske.

Barn och ej simkunniga ska aldrig lämnas ensamma vid vatten, Alltid en armlängds avstånd som gäller!

Sällskap och möjlighet att få i väg ett snabbt larm till 112 från olycksplatsen är faktorer som ytterligare förbättrar chanserna till vård och överlevnad.

https://svenskalivraddningssallskapet.se/

Kommentera

%d bloggare gillar detta: