Friluftsmullen

Lokala naturvårdens dagar – alltid sista helgen i augusti

calm body of lake between mountains
Photo by Bri Schneiter on Pexels.com

Syftet med dessa dagar är bland annat att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. Under LONA-dagarna visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

LONA-dagarna ger dig som medborgare en chans till inblick i arbetet som pågår och inspiration att själv engagera dig i dessa frågor. Att ha tillgång till “nära natur” i vardagen, kanske för att ta en promenad, leka, träna eller bara njuta, är en viktig del för vårt välmående. I begreppet naturvård vägs även aspekter gällande tillgänglighet, folkhälsa och friluftsliv in.

Naturvårdsverket uppmuntrar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer över hela landet att arrangera aktiviteter under Lokala Naturvårdens dagar. Till exempel kan LONA-projekt eller andra insatser för naturvården eller friluftslivet visas upp. Genom arrangemangen får du som medborgare insyn i och kännedom om vad som genomförs i din närhet. Det finns inga begränsningar för arrangemangen, utan de kan utformas på olika vis.

Exempel på aktiviteter som genomförts under LONA-dagarna:

  • håvning av småkryp
  • utställningar
  • information om vattenvårdsinsatser
  • fågelskådning
  • prova-på friluftsaktiviteter
  • guidade vandringar
  • visning av upprustade vandringsleder
  • rastplatser och fiskebryggor
  • invigning av naturreservat

Kommentera

%d bloggare gillar detta: