Kungl. Konsthögskolans avgångsutställningar 2021

Den 21 maj bjuds allmänheten på en inblick i konstens framtid när Kungl. Konsthögskolans MFA- och BFA-studenter samtidigt öppnar sina respektive avgångsutställningar på Konstakademien och Marabouparken.

Avgångsutställningen har en särskild närmast mytologisk energi. Den har en nödvändig särställning både hos studenter och konstpublik och markerar en passage från ett tillstånd till ett annat, från student till yrkesverksam konstnär, från högskolans experimentella sammanhang till konstlivets större sfär.

I år ställer sammanlagt 15 MFA-studenter (Konstakademien) och 19 BFA-studenter (Marabouparken) ut på två utställningsplatser. Publiken möter en rad olika temperament, processer och uttryckssätt, samt ett program som löper under hela utställningsperioden.

Johanna Gustafsson Fürst och Ming Wong, ansvariga professorer för årets MFA-studenter, ser bland 2021 års examensstudenter en tätt sammansatt grupp.
– De representerar tillsammans femton starka förhållningssätt inom olika medier som måleri, skulptur, installation, rörlig bild och performance. Utställningens titel, Transmission, genomsyrar de olika och särpräglade perspektiven som generöst visas upp i Konstakademiens salar, och ger besökarna en efterlängtad möjlighet att fysiskt interagera med denna sammanlänkning av egensinniga uttrycksformer och subjektiva historier.

Utställningarna har en stark och central ställning i Kungl. Konsthögskolans lärande. Även om vägen genom utbildningen delvis har dragits om – Kungl. Konsthögskolans studenter deltar ofta under utbildningstiden i sammanhang utanför högskolan eller tar uppehåll i studierna under en period för att verka konstnärligt utanför utbildningen – får studenterna i mötet med publiken del av andra tolkningar och upplevelser av sina verk.

Lina Selander, gästprofessorer vid Kungl. Konsthögskolan samt ansvarig för årets BFA-studenter, hittar i den av studenterna valda utställningstiteln, MUST REMAIN OPEN AT ALL TIMES, en tanke om ett öppethållande i alla tider.
– Det är en politisk möjlighet som blir synlig genom en anakronism, något som kan frammana upplösta möjligheters andar igen, hastigt expanderande och svåra att kontrollera. Nu, i framtiden och i det förflutna, på konsthallen och i chokladfabriken. Tiden sammanfaller inte med sig själv. Den moderna teknosfären är obeboelig, och det går inte att hitta en väg ut på något annat sätt än att gräva sig in i osäkerheten. Genom konsten kan vi skapa världar som vi inte kan leva utan och inuti dem hitta vägar ut ur den värld som vi inte kan leva i.

Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, ser fram emot två starka utställningar som oundvikligen kommer att få följder för de blivande konstnärerna, men även för kulturlivet i stort.
– Dagens avgångsstudenter är framtidens konstnärer. Med sin konst kommer de påverka och bidra till vårt gemensamma kulturliv. Varje års avgångsstudenter är en inbjudan till publiken att möta samtiden, men också framtiden. Vi har under pandemin klarat att hålla våra ateljéer och verkstäder öppna, men vad som nästan varit helt stängt är det publika program som är en fundamental del av vår verksamhet. När det inte finns där blir det också fysiskt påtagligt hur avgörande det här rummet är för oss.

MFA Transmission, Konstakademien, 21 maj–12 juni, 2021
BFA MUST REMAIN OPEN AT ALL TIMES, Marabouparken, 21 maj–6 juni, 2021

Kommentera

%d bloggare gillar detta: