Friluftsmullen

55 miljoner kronor ska främja ekologiskt

Jordbruksverket har nyligen genomfört två utlysningar för projekt som ska främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Nu har vi beslutat vilka projekt som beviljas medel.

Den första utlysningen på 10 miljoner kronor riktades till försöks- och utvecklingsprojekt medan den andra utlysningen på 45 miljoner kronor var bredare. Utlysningarna och bedömningen av ansökningar baseras på den åtgärdsplan som regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag 2018 att genomföra tillsammans med aktörer i livsmedelskedjan.

– Marknaden har förändrats under de tre år som gått sedan åtgärdsplanen skrevs, bland annat planar både efterfrågan och produktion ut, och därför genomförde vi en workshop i november förra året då vi tillsammans med ett femtiotal aktörer diskuterade aktuella behov av åtgärder. Resultatet från workshopen påverkade urvalsprocessen, säger Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för ekouppdraget.

Försöks- och utvecklingsprojekt
Genom utlysningen av 10 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt vill vi bidra till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Jordbruksverket fick in 50 ansökningar, varav 11 projekt beviljades:

 • Två projekt om bättre foderkvalitet för enkelmagade djur.
 • Ett projekt om utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor.
 • Tre projekt om odling av proteingrödor till foder och livsmedel.
 • Två projekt om förbättrat utnyttjande av växtnäring.
 • Ett projekt om minskad förekomst av ogräs i stråsäd.
 • Ett projekt om utvärdering av nya sorter för svarta vinbär.
 • Ett projekt om växtföljder i växthus.

Övriga projekt
Den större och bredare utlysningen av 45 miljoner kronor riktades till främjandeprojekt i alla led av livsmedelssystemet. Jordbruksverket fick in 57 ansökningar och har hittills fattat beslut om stöd till 22 projekt, varav flera handlar om att utveckla aktiviteter som tidigare fått stöd:

 • Tre projekt om kommunikation och informationskampanjer.
 • Fem projekt om att öka och förmedla kunskap.
 • Sex projekt om rådgivning och kompetensutveckling.
 • Tre projekt som samarbetar om att utveckla ekonomiska kalkyler.
 • Ett projekt om att ta fram statistik och göra marknadsanalyser.
 • Två projekt som riktar sig till den offentliga måltidssektorn.
 • Två projekt som verkar inom den privata restaurangsektorn.
 • Utöver detta pågår bedömningsprocessen av ett projekt om exportfrämjande.

Mer information, Jordbruksverket

Kommentera

%d bloggare gillar detta: