Birkas försvunna vallgrav hittad av arkeologer

Den vikingatida staden Birka har försetts med ännu en pusselbit. Staden kantades av en vallgrav, vilket tyder på att Birka har fungerat som en befästning och ett försvar mot fientliga angrepp. Det visar en ny arkeologisk forskningsstudie vid Stockholms universitet.

Det vikingatida samhället Birka brukar beskrivas som ”Sveriges första stad” och fungerade historiskt som en handelsplats på ön Björkö i Mälaren. Delar av Birkas befästning har sedan tidigare funnits kartlagda, men nu har arkeologer vid Stockholms universitet kunnat komplettera bilden med ytterligare en pusselbit. Avsnitt av stadsvallen kring Birka har varit försedda med vallgravar, vilket tyder på att Birka har varit strategiskt uppbyggt för att försvara mot yttre hot. 

Sven Isaksson är forskare i arkeologi vid Stockholms universitet och en del av projektgruppen som arbetat med utgrävningen vid Birka. Utgrävningen hade som initialt syfte att leta efter förlängningen av befästningsverken runt Birka.

– Där finns en fornborg, en höjdrygg på andra sidan, men sedan har det varit en glipa där emellan. Där har man antagit att det gått en stadsvall tidigare, så att hela stadsområdet har varit inneslutit av ett försvarsverk. Det vi först och främst ville ta reda på var om det finns några fysiska lämningar efter en sådan vall. 

Utgrävningen resulterade mycket riktigt i att man hittade rester av en vall. Mer oväntat var att forskarna, för första gången någonsin, har kunnat konstatera att avsnitt av stadsvallen har varit försedda med en vallgrav. 

– Att vi hittade rester efter en vallgrav är häftigt – det finns ingen annanstans på Björkö. Det visar att man har valt byggnadsteknik beroende av terrängen och att man har haft ett taktiskt, försvarstekniskt tänk när man har byggt Birka.

Att stadsgränsen delvis utgjorts av en vallgrav påverkar hur andra lämningar på Birka kan förstås utifrån ett arkeologiskt och historiskt perspektiv. 

– En stadsgräns kan ju vara exempelvis en juridisk gräns, en ekonomisk gräns eller en handelsgräns. Beroende på samhällets funktion så kan en gräns i praktiken vara ett snöre – det behöver inte vara en mur. Men att vi hittade en vallgrav tyder på att Birka är en befästning. De andra monumenten på Birka är alltså inte pampiga pynt, utan har en försvarsteknisk funktion. Bilden är nu komplett. 

Birka brukar dateras mellan cirka år 750–975 och kopplas därmed till vikingatiden. Det finns olika bedömningar av hur stort Birkasamhället egentligen var, men de flesta uppskattningar tyder på att ett tusental människor levde och verkade där beroende av säsong. Vallgraven kom troligtvis till i slutet av Birkatiden.

– Vi har fynddateringar som placerar det här i 900-tal. Vi kan nog säga med viss säkerhet att den sista vallfasen hör till slutet av Birkatiden, alltså kring 975 innan Birka övergavs.  

Mer att läsa på Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Kommentera

%d bloggare gillar detta: