Armémuseets Spionstad Stockholm

Visste du att det vajade en nazistflagga på huset som idag är hotell Lydmar? Eller att…