Tiburtiusdagen 14 april

Tiburtiusdagen firades den 14 april. Den kallades förr, främst i Sydsverige, första sommardagen beroende på en…

Vintertid enligt bondepraktikan

Enligt bondepraktikan, så om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens…