Sun goes down…

Att få vara ute i naturen är inte bara en rättighet, det är en skyldighet. Skyldighet…