Scouternas stämma: ett av Sveriges största demokratiska möten

Scouternas stämma, också kallad Demokratijamboree, är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 70 000…