Året 2020

Då går vi stormande mot 2020 års slut och ett 2021 som många skulle vilja se…