Ekoloppet senareläggs till hösten 2021

Förberedelserna med Ekoloppet har även i år nått en avgörande brytpunkt och på grund av rådande situation…