En enkel förklaring av Bitcoin – Bitcoin for dummies

Så här försöker vi sammanfatta en Bitcoin for dummies! Inlägget är flyttad till Bitcoin Embassy!