Tallink Silja öppnar rutten Stockholm – Helsingfors igen efter nästan 16 månader

Tallink Silja kommer att återuppta den viktiga sjöfarten mellan de två nordiska huvudstäderna Stockholm och Helsingfors den…