Friluftsmullen

Issäkerhetsrådet informerar: Stor försiktighet krävs på sista isarna

Det går fortfarande att isfiska i delar av Norrland. Men med mer vårvärme och längre dagar…

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under februari 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 11 personer omkom under februari 2021 jämfört…