Scouterna och Idéer för livet utvecklar aktiviteter för social- och ekologisk hållbarhet

Många unga har ett starkt engagemang för miljö- och sociala frågor. Nu skapar Skandias stiftelse Idéer…