Idag är det Dansens dag, den har firats 29 april varje år, sedan 1982.

Den internationella dansdagen etablerades 1982 av International Dance Committee. Datumet är Jean-Georges Noverres födelsedag. Hans baletteoretiska…