Rekordstort intresse för Stockholms filmfestival Junior i år!

Stockholms filmfestival Junior är slut för i år. I denna annorlunda tid blev festivalen en hybrid…