Joseph Beuys – Ett geni inom konceptkonst, happening, fluxus

Joseph Beuys föddes 1921 i Tyskland. Han växte upp som enda barn i en djupt religiös…