6278 konstnärer beviljas Krisstipendium 3

Konstnärsnämnden har tagit beslut om fördelning av Krisstipendium 3. Totalt fördelas cirka 359 miljoner kronor inkluderat…