Kulturterroristerna besöker: STUDIO ABC

Studio ABC är en ideell förening som startades upp under 2018 med stöd av Stockholms Stads…