Länsstyrelsen har beslutat utvidga naturreservatet Marieberg och skydda ytterligare 90 hektar värdefull lövskog.

Naturreservaten Marieberg och Fontin bildar tillsammans ett av Kungälvs mest välbesökta tätortsnära grönområden. Nu har Länsstyrelsen…