Lokala naturvårdens dagar – alltid sista helgen i augusti

Syftet med dessa dagar är bland annat att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både…