Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor mars 2022

”Orsaken till att så pass få omkommit kan bero på flera anledningar, men det är för…