Karlsbergaland – En mikronation över det vanliga…

Karlsbergaland är en mikronation som bildades 2020. Karlsbergaland har inga bofasta invånare, i skrivande stund, men en President…