Slutfimpat på gator och torg – ny lag träder i kraft från och med idag, 1 januari 2022

Brukar du slänga fimpen på marken och trampa till den? Hittills har det varit riskfritt att…