Samefolkets dag 6 februari 2021 – Samiska nationaldagen

Samerådet beslutade, 1992 i Helsingfors, att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Samefolkets dag…