Så här i Coronatider, glöm inte…

… att naturen fyller många funktioner i coronatider. I naturen kan du promenera och vara fysiskt…