Johan Pettersson blir ny generalsekreterare – Scouterna utökar det delade ledarskapet

Grunden i scoutrörelsens ledarskap är att det ska vara ett lyssnande och stödjande ledarskap. För att…

Scouterna och Idéer för livet utvecklar aktiviteter för social- och ekologisk hållbarhet

Många unga har ett starkt engagemang för miljö- och sociala frågor. Nu skapar Skandias stiftelse Idéer…

Scouterna inleder stor satsning för att öka ungas kunskap och förståelse för olika kulturer både i Sverige och internationellt

Internationella erfarenheter och möten med jämnåriga från andra länder och kulturer är en viktig del i…

Scoutrörelsen satsar återigen på klimatsmart inspiration under kampanjen – 40 dagar för klimatet.

Scoutrörelsen har tagit fram kampanjen,”40 dagar för klimatet”. Ett klimatbingo med enkla och inspirerande uppgifter utmanar…

Scouternas stämma: ett av Sveriges största demokratiska möten

Scouternas stämma, också kallad Demokratijamboree, är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 70 000…

Gör något gott, köp ett gåvobevis med tygmärket, Stödstrumpan 2021.

Många barn och unga känner sig ensamma och trivs inte på fritiden. En undersökning som Scouterna…