Så påverkades ekosystemet av den stora skogsbranden i Västmanland

Forskare från Uppsala universitet, SMHI och SLU har under fyra år samlat in data från området…