Vintertid enligt bondepraktikan

Enligt bondepraktikan, så om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens…