Social distansering

Den mest effektiva åtgärden i kampen mot spridningen av Corona eller Covid_19 har ett namn:  ”social”…