Rekordstort intresse för Stockholms filmfestival Junior i år!

Stockholms filmfestival Junior är slut för i år. I denna annorlunda tid blev festivalen en hybrid…

Miljösamtal i samband med filmen Greta på Stockholms internationella filmfestival

WaterAid, som arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste…