Friluftsmullen

Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor juni 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 23 personer förolyckades under…

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under maj 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet genom drunkningsolyckor visar att 5 personer omkom under…

Bada säkert och simma lugnt – nytt samarbete sätter fokus på säkerhet i vatten

Stockholms stad och Svenska Livräddningssällskapet inleder ett nytt samarbete som sätter fokus på säkerhet i och…