Issäkerhetsrådet informerar: Stor försiktighet krävs på sista isarna

Det går fortfarande att isfiska i delar av Norrland. Men med mer vårvärme och längre dagar…