Samarbete som ska lyfta vandrings-Sverige inför den väntade boomen 2021

När allt fler besökare söker sig ut i naturen innebär det ett ökat tryck på Sveriges…